PreVision™ Management

Welkom op de website van PreVision Management!
Over PreVision™SpecialisatiesContactInterim Management - Management Consultancy - Projectmanagement

Meer dan 20 jaar ervaring, ook in het MKB!

Dit is wat ik samen met u kan doen:

  • Uw organisatie efficiënter en effectiever maken m.b.v. Lean en Six Sigma
  • Uw organisatie klantgerichter maken
  • Uw organisatie ontwerpen en (her)inrichten
  • Coaching van managers en medewerkers
  • Inrichten van Governance: de architectuur van het bestuur
  • Verbeter- en verander- en turnaround management uitvoeren
  • Optimaliseren van uw ICT  m.b.v. ondermeer strategische informatieplanning
  • Software ontwerpen en ontwikkelen

Bij al deze zaken staan u en uw klanten in het middelpunt. Het op integere en menselijke wijze, blijvend toevoegen van waarde voor alle betrokkenen is hierbij mijn belangrijkste uitgangspunt. Bij ICT is mijn invalsshoek het inrichten en managen vanuit de "Profit of Ownership" in plaats van vanuit de kosten. Het realiseren van een goede brugfunctie tussen de business en de ICT is hierbij het voertuig.